top of page

Algemene voorwaarden online verkoop

1.Deze website is eigendom van en wordt beheerd door domein Walterus. Deze voorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder u onze website en diensten zoals aangeboden door ons mag gebruiken. Deze website biedt bezoekers de mogelijkheid om informatie op te zoeken over domein Walterus en/of diensten of producten aan te kopen gerelateerd aan onze wijngaard-wijnmakerij-stokerij. Door de website van onze te raadplegen of diensten/producten aan te kopen, stemt u ermee in dat u deze voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat. Onze maatschappelijke zetel is gelegen op volgend adres: Zielestraat 29-2275 Poederlee  H.R.T. BE0718 721 203.  Naast online verkoop kan u ook via andere kanalen bij ons terecht voor rechtstreekse verkoop omtrent rondleidingen, private label, producten en diensten. gsmnr +32(0)495 166 231 of mail info@domeinwalterus.be
2. De voorwaarden van online verkoop kunnen verschillen hebben ten opzichte van de algemene voorwaarden voor rechtstreekse verkoop. Deze kan u bij een offerte bevragen indien u op een andere manier een bestelling zou plaatsen bij ons.
3. Om onze website te gebruiken en / of onze diensten/producten te ontvangen, moet u ten minste meerderjarig zijn in uw rechtsgebied hebben en de wettelijke autoriteit, het recht en de vrijheid hebben om deze te betreden Voorwaarden als bindende overeenkomst. Het is u niet toegestaan ​​deze website te gebruiken en / of diensten te ontvangen als dit in uw land of volgens op u toepasselijke wet- of regelgeving verboden is.
4.Bij het kopen van een dienst/product gaat u ermee akkoord dat: (i) u verantwoordelijk bent voor het lezen van de volledige dienst-of productvermelding voordat u een toezegging doet om het te kopen: (ii) u een wettelijk bindend contract aangaat om een ​​item te kopen wanneer u zich ertoe verbindt om een ​​dienst/product te kopen en u voltooit het betalingsproces voor uitchecken. De prijzen die wij rekenen voor het gebruik van onze diensten / voor onze producten staan ​​vermeld op de website. We behouden ons het recht voor om onze prijzen voor weergegeven producten op elk moment te wijzigen en om prijsfouten te corrigeren die per ongeluk kunnen optreden. Aanvullende informatie over prijzen en omzetbelasting is beschikbaar op de betalingspagina.
5. Je kan gebruik maken van het herroepingsrecht. Betreffende online-verkoop en op toepassing van consumenten binnen het toepassingsgebied in acht nemende de laatste wetswijziging van 25 mei 1999. Kan de consument terug komen op zijn beslissing en dit aan de verkoper mee delen zonder betaling, boete en motivatie gedurende 14 dagen. De termijn van 14 dagen gaat in voegen de dag na de levering is ontvangen. Indien de consument de goederen wil retourneren en wil afzien van de verkoop dient hij/zij  deze op eigen risico en kosten terug te sturen naar domein Walterus, Zielestraat 29-2275 Poederlee. Gezien de aard van de goederen dienen deze ongeopend terug gestuurd te worden. Op maat gemaakte producten die na goedkeuring geschieden, worden niet terug genomen. In dit geval kan de klant zich niet beroepen op het herroepingsrecht. Download op volgende website het formulier voor herroeping.
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Ventes/Forms/formulier-voor-herroeping.pdf
Indien er aan de bestelling een fout zou zitten, gelieve dan contact op te nemen per telefoon of mail zodat we gerichte actie kunnen ondernemen en indien gerechtvaardigd we u tegemoet kunnen komen. gsmnr +32(0)495 166 231 of info@domeinwalterus.be In geval van annulering levering drank en/of diensten kosten reeds gemaakt, betaald te worden als de klant vraagt om de diensten en/of levering reeds te voorzien binnen de termijn van herroepingsrecht (14 dagen na bestelling).
6.We kunnen zonder voorafgaande kennisgeving de producten en/of diensten wijzigen; stoppen met het leveren van de diensten/producten die we aanbieden;  Prijsaanpassingen aanbrengen. Echter ingrijpende wijzigingen zullen aangekondigd worden of te bezichtigen op onze website domein Walterus. In geval van een bestelling van dienst/product die niet meer mogelijk zou zijn door overmacht  of door toedoen van uitputting of andere oorzaken wordt u op de hoogte gesteld. 
7.We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden naar eigen goeddunken van tijd tot tijd te wijzigen. Daarom moet u deze pagina regelmatig herzien. Wanneer we de voorwaarden op een materiële manier wijzigen, zullen we u informeren dat er materiële wijzigingen zijn aangebracht in de voorwaarden. Uw voortgezet gebruik van de website of onze dienst na een dergelijke wijziging houdt in dat u de nieuwe voorwaarden accepteert. Als u niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden of een toekomstige versie van de Voorwaarden, mag u de website niet gebruiken  om diensten/producten aan te kopen of openen.
8. In geval van inschrijven op onze nieuwsbrief stemt u ermee in om van tijd tot tijd promotionele berichten en materialen van ons te ontvangen, per post, e-mail of elk ander contactformulier dat u ons verstrekt. Als u dergelijk promotiemateriaal of dergelijke mededelingen niet wilt ontvangen, laat het ons dan op elk gewenst moment weten.
9. Alle geschillen vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd voor onze maatschappelijke zetel. Informatie over alternatieve geschillenbeslechting is te vinden op http://ec.europa/odr , doch wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor geschillen uitsluitend aan de rechtbanken voor te leggen. Onze diensten/producten en leveringen daarvan is het Belgisch recht van toepassing en alle geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Turnhout. Alle goederen en werken blijven eigendom  van domein Walterus tot betaling van de integrale factuur.
10. Domein Walterus draagt veiligheid hoog in het vaandel en doet al het mogelijke om jouw gegevens veilig te beschermen door onder andere te werken in een beveiligde https omgeving en ethiek. We streven er naar enkel de nodige gegevens op te vragen en in een tijdelijk bestand te bewaren tot afronding van een verkoop of dienst. Of zolang de gegevens nodig geacht zijn. De door jou verstrekte gegevens worden enkel opgeslagen in een bestand met als doel gebruikt te worden om jou te informeren over onze activiteiten, geabonneerde nieuwsbrieven, het afronden van jouw bestelling. In het kader van de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, 8 december 1992. Je kan ten alle tijden raadpleging van jouw gegevens vragen voor nazicht wijziging of verwijdering. Hiervoor kan je contact opnemen via info@domeinwalterus.be of+32(0)495 166 231 of per schrijven Zielestraat 29-2275 Poederlee. 
11. Bestellingen dienen te gebeuren via de webshop van domein Walterus maar kan ook geschieden via mail,telefoon of rechtstreeks. info@domeinwalterus.be, +32(0)495 166 231. Na een offerte met een vrijblijvend karakter is door instemming van betaling of bevestiging van een mail of brief of akkoord telefoon deze een bindende overeenkomst.
12.In geval u uw aankopen zelf komt ophalen op afspraak, kan men terplaatse betalen cash of via payconiq app. Indien u per overschrijving betaald dient deze eerst ontvangen te zijn alvorens u kan ophalen. Via de webshop met levering bieden we verschillende beveiligde betalingsmogelijkheden aan door epayment provider waarbij bankcontact, visa, mastercard en klarna mogelijk zijn. Let wel overschrijving kunnen uw verzending vertragen tot betaling ontvangen is.
13.Voor aan huis leveringen of afhalen op afspraak kan je in de webshop tijdens het bestelproces de leveropties ingeven. 
14. Gezien de regelgeving van douane en accijnzen in andere landen zal er enkel BtoB geleverd worden.
15. Tevens het gebruik van coupons kan ten alle tijden wijzigen, ze hebben een tijdelijk karakter met begin- en einddatum. Deze zijn gerechtvaardigd om 1 coupon per aankoop te gebruiken per persoon.
bottom of page